Kancelarija Sarić

Nostrifikacija

Priznavanje stručne spreme odnosno nostrifikacija diploma u Saveznoj Republici Njemačkoj predstavlja jedan od ključnih uslova ako se planirate zaposliti kao stručni kada ili boravak planirate u svrhu stručnog obrazovanja (Ausbildunga).

Angažujte Kancelariju Sarić kako bi ste izbjegli moguće komplikacije u postupku priznavanja stučne spreme.

Pogledajte video:

Kancelarija Sarić

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate dodatnih pitanja i želite da sarađujete sa nama, kontaktirajte nas!