Kancelarija Sarić

Ekvivalencija fakultetskih diploma

Proces ekvivalencije fakultetske diplome, odnosno procjene koliko je diploma stečena na jednoj visokoškolskoj ustanovi/univerzitetu stečena van teritorije Savezne Republike Njemačke uporediva sa odgovarajućim zvanjem/zanimanje u Njemačkoj.

Na kraju ovog postupka ustanova izdaje dokument pod nazivom “Zeugnisbewertung” (Rješenje o uporedivosti diplome) koji opisuje inostranu fakultetsku diplomu, kao i njenu profesionalnu i akademsku upotrebu u Njemačkoj.

Sa rješenjem o uporedivosti diplome olakšan je pristup njemačkom tržištu rada, te je lakše konkurisati za posao, jer je sa pomenutim rješenjem dosta veće vjerovatnoće pronalaska adekvatnog poslodavca u struci i dalji rad.

Za proces Anerkennung-a fakultetske diplome, tj. priznavanja u punom smislu te riječi, potrebno je ispuniti dosta više složenijih preduslova, tj. poznavati njemački jezik B2-C1, kako biste položili potrebnu razliku predmeta koju Vam utvrdi komora/univerzitet i kako biste dobili odobrenje i rješenje od komore/univerziteta da je Vaša diploma priznata, kao da ste
diploma stekli u Njemačkoj.

Kancelarija Sarić

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate dodatnih pitanja i želite da sarađujete sa nama, kontaktirajte nas!