Kancelarija Sarić

Nostrifikacija srednjoškolskih diploma i zanata

Nostrifikacija diploma je ključni korak ako želite zaposlenje kao stručni kadar u Njemačkoj.

Naš tim stručnjaka ima iskustvo i znanje potrebno za olakšavanje i ubrzavanje procesa nostrifikacije diploma. Pomažemo vam u prikupljanju svih potrebnih dokumenata, pravilnom popunjavanju zahtjeva i komunikaciji s nadležnim institucijama u Njemačkoj.

Prednosti nostrifikacije diploma su mnogobrojne:

  • Otvaraju se mogućnosti za brzo i jednostavno viziranje,
  • spajanje porodice,
  • upisivanje radnog staža iz matične države u Njemačkoj,
  • rad kao stručna radna snaga s boljim radnim uslovima i većim satnicama

Angažovanje Kancelarije Sarić omogućuje vam izbjegavanje mogućih komplikacija u postupku priznavanja stručne spreme. Mi ćemo vas voditi kroz cijeli proces, pružajući vam stručne savjete, podršku i brigu kako biste postigli uspješan ishod nostrifikacije vaše diplome.

Bilo da ste već u Njemačkoj ili tek planirate preseljenje, nostrifikacija je podjednako važna.

Neka Kancelarija Sarić bude vaš partner na putu ka priznavanju vaše stručne spreme u Saveznoj Republici Njemačkoj i ostvarenju vaših profesionalnih ciljeva.

Kancelarija Sarić

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate dodatnih pitanja i želite da sarađujete sa nama, kontaktirajte nas!