Kancelarija Sarić

Usluge

▸ Savjetovanje, prikupljanje i prevođenje dokumenata za ROT-WEISS-ROT KARTE
▸ Popunjavanje zahtjeva za penzije
▸ Pisanje žalbi na njemačkom jeziku
▸ Pisanje CV-ja, aplikacija za posao (Beverbung) na njemačkom jeziku
▸ Ispunjavanje svih vrsta formulara za nječko govorno područje
▸ Korespondencija sa poslodavcima u inostranstvu (Švajcarska, Njemačka i Austrija)
▸ Pomoć pri upisu na studije u inostranstvu (Švajcarska, Njemačka i Austrija)
▸ Prevođenje svih vrsta uvjerenja sa srpskog, hrvatskog, bosanskog jezika na njemački jezik i obrnuto: uvjerenje o prebivalištu, o nekažnjavanju, o bračnom stanju, o državljanstvu, itd.
▸ Prevod dokumentacije za sklapanje braka u inostranstvu
prevod sudskih dokumenata (presuda o razvodu braka, starateljstva nad djecom, poravnanja, i sl.)
▸ Prevod procjena nekretnina
▸ Prevod dokumenata za registraciju vozila uvezenih iz Njemačke, Austrije, Švajcarske
▸ Prevod zapisnika o saobraćajnim nezgodama
▸ Prevod zapisnika o procjeni šteta na vozilima
▸ Prevod izvoda bankovnih računa i sliičnih bankarskih dokumenta
▸ Prevod svih vrsta medicinske dokumentacije
▸ Prevod dokumenata za ispis iz državljastva BiH
▸ Prevod ispisnice
▸ Pomoć pri ispisu iz državljanstva BiH
▸ Prevod srednjoškolskih diploma, svjedočanstava, diploma o prekvalifikaciji, diploma o visokoj stručnoj spremi i dodataka diplomama